Säkra fastigheter genom OVK i Stockholm

02 juni 2023
Maja Bergman Lindberg

Översynskontroll, eller OVK, är en viktig process för att säkerställa att ventilationssystemen i byggnader fungerar korrekt och uppfyller hälsosamma och säkra standarder. I Stockholm är det obligatoriskt för vissa typer av fastigheter att genomföra OVK regelbundet. I denna artikel kommer vi att diskutera varför OVK är viktigt och vilka i Stockholm som behöver genomföra det.

Vikten av OVK

En fungerande och effektiv ventilation är avgörande för att skapa en hälsosam inomhusmiljö och förebygga problem som fukt, mögel och dålig luftkvalitet. Genom att genomföra OVK kan man säkerställa att ventilationssystemen fungerar som de ska och att de uppfyller de krav som fastställs av myndigheterna. OVK utförs för att identifiera eventuella brister eller fel i ventilationssystemet och vidta åtgärder för att rätta till dem. Det kan också bidra till att minska energiförbrukningen genom att optimera ventilationens effektivitet.

OVK i Stockholm

Vem behöver utföra OVK i Stockholm?

OVK-reglerna gäller för olika typer av fastigheter i Stockholm, inklusive bostadsrätter, hyresrätter och vissa typer av kommersiella fastigheter. Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att OVK genomförs regelbundet enligt de fastställda tidsintervallen. I vissa fall kan fastighetsförvaltare eller bostadsrättsföreningar ansvara för att organisera och genomföra OVK på uppdrag av fastighetsägaren. Det är viktigt att vara medveten om de specifika reglerna och kraven som gäller för din fastighetstyp och att följa dem noggrant.

Professionell OVK i Stockholm

För att genomföra OVK på rätt sätt och för att få ett korrekt utvärderingsresultat är det viktigt att anlita professionella och certifierade ventilationsföretag. Dessa företag har den nödvändiga kunskapen och expertisen för att utföra OVK i enlighet med de fastställda standarderna och riktlinjerna. Innan du väljer ett ventilationsföretag, se till att de är auktoriserade och har goda referenser från tidigare kunder.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är OVK en viktig process för att säkerställa en säker och hälsosam inomhusmiljö i Stockholm. Genom att genomföra OVK regelbundet kan man upptäcka och åtgärda ventilationssystemens brister och förbättra luftkvaliteten. Se till att följa de fastställda reglerna och anlita professionella företag för att utföra OVK på ett korrekt sätt.

Fler nyheter